Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo, Ostróda

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Etapy audytu energetycznego

Email Drukuj PDF

Aby wykonać audyt energetyczny należy wykonać obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń za pomocą normy PN-B-03406, oraz zapotrzebowania na ciepło budynku za pomocą normy PN-B-02025.

I część  - obliczenia cieplne jak dla Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

II część - AUDYT ENERGETYCZNY

1. Wyodrębnienie w budynku grup pomieszczeń (tj. mieszkalne, lokale użytkowe i inne pomieszczenia niemieszkalne).

2. Dane ogólne

a) dane uzupełniające

- sposób przygotowania C.W.U.,

- rodzaj systemu grzewczego,

- typ budynku,

- inne dane charakteryzujące budynek,

b) moc zamówiona (u dostawcy energii dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) - wartosci w MW na miesiąc,

c) zużycie ciepła

- zużycie ciepła ogrzewanie w GJ/rok,

- zużycie ciepła C.W.U. w GJ/rok,

d) koszty energii

- koszty zakupu paliwa - ceny jednostkowe.

3. System grzewczy

a) ocena sprawności C.O. (czy w latach 1985-2001 była przeprowadzona modernizacja systemu grzewczego)

b) ocena sprawności C.W.U. (dobowe zużycie CWU, ilość osób zamieszkałych - a nie zameldowanych, rzeczywiste temperatury wody w podgrzewaczu).

4. Ocena stanu technicznego budynku, poszczególnych przegród ( podłoga na gruncie, dach, ściany zewnętrzne, stropy, stropodachy)

- wybór materiału dodatkowej izolacji,

- podanie wartości kosztów jednostkowych dla każdej grubości dodatkowej izolacji,

- ocena stanu technicznego stolarki i wentylacji,

- podanie wartości kosztów jednostkowych wymiany m. kw. stolarki oraz koszty modernizacji i wentylacji dla każdego z wariantów.

5. Ocena wariantów termomodernizacji:

a) oprocentowanie kredytu,

b) środki własne inwestora,

c) okres kredytowania (zgodnie z rozporządzeniem - domyślnie 10 lat)

 

Strony partnerskie:
geodeta lubawa
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Lubawa, mapa do celów projektowych
geodeta iława
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Iława
stolarnia iława
Mistra- grupa firm w iławie, specjalizująca się w produkcji i handlu drzewnym

Informacje o Świadectwach Charakterystyki Energetycznej

Potencjał jaki drzemie w efektywności energetycznej, np. w Polsce, jest ogromny – 40% ogólnie pojętej energii (gaz ziemny, węgiel kamienny, ropa naftowa, itd.) zużywamy na cele socjalno-bytowe. Zgodnie z istniejącymi opracowaniami ograniczenie zużycia już o 20% może znacznie wpłynąć na zapotrzebowanie tych strategicznych surowców energetycznych.