Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo, Ostróda

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Czym różni się Audyt Energetyczny od Świadectwa Energetycznego?

Email Drukuj PDF

 

Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu. To bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań wraz z kosztorysami i programem inwestycji, jakie należy zrealizować, by zmniejszyć energochłonność budynku - zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną.

Świadectwo Energetyczne natomiast określa klasę energetyczną budynku. Różnica dotyczy również samego procesu analizy technicznej i ekonomicznej badanego budynku. Pierwszy wykonują już od kilku lat - w związku z działaniami termomodernizacyjnymi - tzw. audytorzy energetyczni, a drugim dopiero będą zajmować się nowi fachowcy wg Ustawy również audytorzy, tzw. certyfikatorzy energetyczni, mający inne uprawnienia, wynikające z innej Ustawy tzw. certyfikacyjnej, zgodnie z Dyrektywą UE nr 2002/91/WE

 

Na podstawie audytu można wnioskować do Funduszu Termomodernizacyjnego zarządzanego przez Bank BGK, o dofinansowanie termomodernizacji, gdzie można liczyć na wsparcie rzędu 25% wartości inwestycji. Certyfikat energetyczny budynku na to nie pozwala, wskaże natomiast rzeczywisty stan energetyczny budynku, kompleksową ocenę energetyczną budynku lub mieszkania z uwagi na bilans energetyczny: ogrzewania, wentylacji, energii elektrycznej i zużycia wody, co może być podstawą do podjęcia różnego rodzaju prac budowlanych i deweloperskich ograniczających radykalnie zużycie energii. Zgodnie z tzw. Ustawą Certyfikacyjną wszystkie budynki mieszkalne i użytkowe po 1 stycznia 2009 r. muszą posiadać indywidualny certyfikat energetyczny, w obrocie handlowym, kupna, sprzedaży i zamiany. Na tej podstawie użytkownik budynku będzie miał pełną informacje o aktualnych i przyszłych kosztach eksploatacji budynku (mieszkania).

 

Strony partnerskie:
geodeta lubawa
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Lubawa, mapa do celów projektowych
geodeta iława
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Iława
stolarnia iława
Mistra- grupa firm w iławie, specjalizująca się w produkcji i handlu drzewnym

Informacje o Świadectwach Charakterystyki Energetycznej

Auditing energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie. Ponadto wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji wykorzystywanej energii.