Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo, Ostróda

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Iława
Email Drukuj PDF

Świadectwa energetyczne niezbędne przy umowie kupna/najmu/sprzedaży.

 

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

audyt energetyczny

Kupując samochód zastanawiasz się ile spala paliwa - analogicznie kupując wymarzony dom lub mieszkanie powinieneś zastanowić się ile zużyje energii.

 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej ?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

 

Należy pamiętać, że źle wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi wadę fizyczną rzeczy i w przyszłości może być podstawą do niepotrzebnych roszczeń, takich jak podważenie umowy sprzedaży lub najmu.

 

Od 9 marca 2015 r. po wejściu w życie ustawy „o charakterystyce energetycznej budynków” zmieniły się przypadki sporządzania świadectw, zgodnie z ustawą i stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury nie są one wymagane dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania.

 • W jakich sytuacjach według przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?

W przepisach art. 3 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków określono, iż właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
 2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 3. wynajmowanego.
 4. dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Z brzmienia przepisów ustawy wynika zatem, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecają:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
 • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest obowiązany do przekazania świadectwa nabywcy albo najemcy, w przypadku sprzedaży lub najmu budynku lub części budynku. W razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego.

Zgodnie z cytowaną ustawą Art. 11.

1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej - przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej - przy zawarciu umowy najmu.

2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o któ­rym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia za­warcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 mie­sięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzeda­ży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.

 

Nasza oferta zawiera także:

 • opracowaniem świadectw charakterystyki energetycznej,
 • opracowaniem charakterystyk energetycznych na etapie projektowania,
 • opracowaniem audytów energetycznych i remontowych,
 • opracowaniem analizy cieplno-wilgotnościowych przegród zewnętrznych budynku.

 

  buy viagra cheap

Nawigacja


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

audyt energetyczny


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

świadectwa energetyczne


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/audyt/domains/kozlowsky.com.pl/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Strony partnerskie:
geodeta lubawa
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Lubawa, mapa do celów projektowych
geodeta iława
Usługi geodezyjne i kartograficzne, geodeta Iława
stolarnia iława
Mistra- grupa firm w iławie, specjalizująca się w produkcji i handlu drzewnym

Informacje o Świadectwach Charakterystyki Energetycznej

Ile paliwa (energii) rocznie zużywa nasz budynek – dom, mieszkanie?

Ile kosztuje nas jego użytkowanie – ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja?